Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kullanıcı ve Satış Sözleşmesi
DAVETLY
"GMARKET BILIŞIM İÇ VE DIŞ TICARET A.Ş MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ"
İşbu sözleşme 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: GMARKET BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş (Bundan sonra Davetly.com olarak anılacaktır)
Adres: Şehit Mahir Turan Sokak No:3/D Çankaya / ANKARA
Telefon: 0312 443 08 23
E-Posta: contact@davetly.com

Tanımlar;
Satıcı: Davetly
Kullanıcı: Davetly.com servis ve uygulamalarını kullanan kullanıcılardır.
İş Ortağı: Davetly.com altında kendi reklamını yapan, kullanıcılara ürün ve hizmet satmak isteyen 3.kişi veya firmalardır.
Davetly.com üzerinde oluşturduğunuz davetler için toplanan altın veya para hiç bir kesinti olmadan davet bitiş tarihinden 2 gün sonra hesabınıza aktarılacaktır.
Hafta sonu veya Resmi tatile denk gelen günler için takip eden ilk iş günü dikkate alınmalıdır.
Davetly.com uygulama ve servislerini kullanım yaşı 18 dir.
Kullanıcı, Davetly.com’a, kendi adına girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, yetkisi dışında bulunan veya yerine getirme gücü olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğini, bu tür teklifler ve kabullerde bulunmayacağını ve yaptığı işlemde dürüst, iyi niyetli ve tedbirli davranacağını, Davetly.com’un ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, Davetly.com sistemleri üzerinde oluşturacağı tüm davet ve organizasyonların kanuna aykırı olmadığını, toplanan altın, para ve hediyelerden doğacak vergisel ve yasal yükümlülüklerini kabul ve taahhüt eder.
Davetly.com açıklanan durumlarda herhangi bir uyarı yapmaksızın kullanıcı erişimini engelleme ve hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutar. Bunlar; Terör örgütlerine destek, yasadışı toplantılar, izinsiz bağış ve para toplama, sahtecilik, para aklama, saadet zinciri organizasyonları, insan kaçakçılığı, bahis, kumar, iddaa benzeri organizasyonlarda veya hiç bir yasadışı faaliyetlerde kullanılamaz.
Uygulamayı yasal şartlarda ve iyi niyetle kullanmak kullanıcının sorumluluğundadır. Aksi durumlardan hiç bir şekilde Davetly.com sorumlu tutulamaz.Kullanıcı, Davetly.com’un güvenliğini tehdit edebilecek, Davetly.com’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve Hizmet'ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunmaz.Davetly.com sistemlerine orantısız yük bindirmesi; Site'de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapmaz. Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek veya kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunmaz.
Site'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, davetly.com sunucularına erişim sağlanmaya çalışılmaz. Tüm bu işlemler karşısında Davetly.com bu işlemlerden herhangi birini yapan kullanıcının hesabını kapatarak derhal yetkili mercilere bildirecektir. Bu sebepten doğan tüm ticari zararının karşılanması için gerekli olan hukuki haklarını kullanmayı saklı tutar.İş Ortağı tanıtım sayfalarında yer alan ürünler, hizmetler, fotoğraflar, iletişim ve diğer tüm bilgileri tamamen reklam veren firma ve kişilerin sorumluluğundadır. İş ortaklarının yanlış, kanuna aykırı promosyon ve ürünlerinden dolayı Davetly.com sorumlu tutulamaz.

MÜCBİR SEBEPLER
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.
SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ
Kullanıcı'nın işbu Sözleşme'de yer alan koşullara ve Site'de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı'nın faaliyetlerinin ya da varsa Site'ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Davetly.com, Kullanıcı'nın Site'yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Davetly.com tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Davetly.com tarafından feshedilebilecek ve verilmiş olan Teklif geri alınabilecektir.
Davetly.com, Kullanıcı tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan Hizmet'e ilişkin yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site üzerinden sunduğu Hizmet'i ve işbu Sözleşme'yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.
Uyuşmazlıkların Çözümü:
Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK
İşbu Sözleşme ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme'nin okunup kabul edilmesi ve davetly.com uygulamalarını kullanmaya başlaması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

Ödeme Sistemi - Güvenli Alışveriş
Davetly.com bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanmaktadır. SSL teknolojisi, internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde şahsi bilgilerinizi şifreleyerek güvence altına almaktadır.Sitemizde gördüğünüz SSL sertifika logosu, site içerisindeki tüm bilgilerinizin SSL teknolojisi ile korunduğunu gösterir.SSL Güvenlik Sertifikası ve 3D Secure servisleri sayesinde www.davetly.com adresinden güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.Kredi kartı bilgileriniz hiç bir şekilde Davetly.com’a ulaşmaz. Bu süreç tamamen sizinle ödeme sağlayıcı banka arasında gerçekleşen bir işlemdir.