Eşitlik Politikası

Davetly, faaliyetlerinin hiçbirinde ırk, renk, din (inanç), cinsiyet, cinsiyet ifadesi, yaş, ulusal köken (soy), engellilik,
medeni durum temelinde ayrımcılık yapmaz ve yapmayacaktır.